Donor List 04/05

Donor List 04/05

No. Date Name Amount
0 07/22/04 Chen, Alan/Annie $7,000.00
1 08/25/04 Sung, Fu (Tammy) $500.00
2 09/11/04 Anonym $100.00
3 09/15/04 Lo, Wanling $500.00
4 09/15/04 Pappas, Vic $50.00
5 09/23/04 Chen, Jen-Pu $500.00
6 11/03/04 Alonso, Alice $200.00
7 11/04/04 Huang, Shu-Fung $100.00
8 11/06/04 Lo, Yueh-Ching $100.00
9 11/06/04 Lo, Chu-Chao Mei $100.00
10 11/06/04 Lo, Shu-Lan $200.00
11 11/20/04 Welch, Steven $50.00
12 03/12/05 Chen, Alan/Annie $5,400.00
13 06/02/05 Sung, Fu (Tammy) $500.00
14 07/20/05 Wang, Shawna $200.00
15 09/10/05 Chen, Tin-Wei $200.00
16 09/28/05 Sung, Fu (Tammy) $500.00
17 10/01/05 Yeh, Paul/Sue $500.00
18 10/03/05 Wei, David/Wendy $500.00
19 10/12/05 Yang, Alice RMB  2,000.00
20 10/12/05 Chiu, Rosa RMB  1,000.00
21 10/13/05 Goldman, Olive $1,900.00
22 10/23/05 Anonym $100.00
23 10/24/05 Aldila Golf, Inc. $1,500.00
24 10/24/05 Dynamic Network Team, Inc. $500.00
25 10/24/05 Hu, Anita $200.00
26 11/01/05 Lau, Chun-Pong/Yu-Ching $500.00
27 11/01/05 Ting, Ethian $50.00
28 11/01/05 Ting, Genesia $50.00
29 11/03/05 JMC Products, Inc. $500.00
30 11/03/05 Lan, Rose/Chih-Cheng $200.00
31 11/04/05 Wang, Shawna $240.00
32 11/19/05 Tseng, Jyh-Jiun $1,940.00
33 11/19/05 Chen, Wei /Liu, Chingyao $1,000.00
34 11/21/05 Lieu, Shirley $500.00
35 11/30/05 Chen, Jess $500.00
36 11/30/05 Chen, Lih-Farn $300.00
37 12/02/05 Chiu, Gwo-Donq $100.00
38 12/11/05 Huang, Shu-Fung $100.00
39 12/11/05 Ching, Eugene/Shumin $100.00
40 12/11/05 Chen, Angela $50.00
41 12/14/05 Wen, Christine $200.00
42 12/14/05 Hsiao, Eric $40.00
43 12/15/05 Hsu, Jaw Ji/Mei Hua $200.00
44 12/16/05 Lai, Yueh Lien $40.00
45 12/16/05 Pappas, Vic $50.00
46 12/22/05 Ho, Yuet-Ngor Lo $200.00
47 12/22/05 Shen Family $200.00
48 12/22/05 Wu, Andy/Amy $200.00
49 12/23/05 Wang, Kang S./Tammy C. $600.00
50 12/23/05 Shih, Teresa $100.00
51 12/27/05 Fang, Nancy Wu $500.00
52 12/27/05 Liu, Renee Juihung/Kang $200.00
53 12/27/05 Freet, William/Cheryl $100.00
54 12/28/05 Shen, Lawrence/Nancy $500.00
55 12/28/05 Behrens, Bryan/Amy $500.00
56 12/28/05 Ting, Ethian $50.00
57 12/28/05 Ting, Genesia $50.00
58 12/30/05 Wang, Chia Hsin $100.00
59 12/31/05 Lee, Helen Y. C. $2,200.00
60 12/31/05 Luo, Dayuan/Sue Mei $200.00
61 12/31/05 Chen, Daniel/Ying $200.00
62 12/31/05 Lee, Michael/Betty $400.00
63 12/31/05 Lee, Ace/Stephanie $200.00