Donor List 2006

Donor List 2006

NO.

Date

NAME

AMOUNT

1

01/03/06

Lin, Han-Yi

$600.00

2

01/07/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

3

01/08/06

Tran, Andy

$300.00

4

01/09/06

Chien, Tina

$100.00

5

01/09/06

Kao, Su Kuang

$100.00

6

01/10/06

SGH Inc.

$1,000.00

7

01/15/06

Lu, Martin/Chong

$100.00

8

01/15/06

Wu, Henry/Julian

$500.00

9

01/16/06

Antonious, Albert

$50.00

10

01/18/06

Wang, Chia Hsin

$40.00

11

01/20/06

Taylor, Judson A.

$20.00

12

01/20/06

Hsu, Fun Yuen

$80.00

13

01/22/06

Chang, Weilie

$1,000.00

14

01/26/06

Shen, Daniel/Jennifer

$500.00

15

02/01/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

16

02/04/06

Fan, Livia L.

$100.00

17

02/04/06

Wu, Henry/Julian

$500.00

18

02/04/06

Tsai, Chan-Feng/Helen K.

$100.00

19

02/05/06

Wang, Jan

$500.00

20

02/05/06

Glenwood Designs

$1,030.00

21

02/05/06

Kwoh and Pong Foundation

$4,000.00

22

02/07/06

Goldman, Oliver

$1,500.00

23

02/07/06

Hsu, Jaw Ji/Mei Hua

$200.00

24

02/08/06

Adobe Systems Inc.

$3,840.00

25

02/09/06

Wang, Margaret

$250.00

26

02/26/06

Yu, Henry

$100.00

27

03/08/06

Hu, Anita/Anton

$250.00

28

03/09/06

Wang, Li Ji

$1,000.00

29

03/09/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

30

03/09/06

Wang, Kang S./Tammy C.

$100.00

31

03/09/06

Wang, Weber

$100.00

32

03/09/06

Yip, Salina

$200.00

33

03/10/06

Yeh, Paul/Sue

$500.00

34

03/13/06

Aldila Golf Corp.

$1,500.00

35

03/13/06

Lam, Wanda

$20.00

36

03/21/06

Ngan, Yuet-Ying

$50.00

37

03/26/06

Lee, Michael/Betty

$200.00

38

03/26/06

Lee, Sharan

$200.00

39

03/26/06

Than, Shook-Ying

$50.00

40

03/26/06

Moon, Li-Chi

$100.00

41

03/31/06

Ma, Li Hua

$300.00

42

04/03/06

Chiu, Gwo-Dong

$100.00

43

04/04/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

44

04/06/06

Sung, Fu (Tammy)

$100.00

45

04/06/06

Ho, Lucy J.

$100.00

46

04/09/06

Fang, Nancy Wu

$500.00

47

04/10/06

Wang, Kang S./Tammy C.

$200.00

48

04/16/06

Do, John C./Mary K.

$100.00

49

04/20/06

Hsu, Jaw Ji/Mei Hua

$200.00

50

04/30/06

Liu, Robert/Joanne

$50.00

51

05/02/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

52

05/06/06

Wong, Raymond K.L./Nancy L.S.

$150.00

53

05/08/06

Adobe Systems Inc.

$2,500.00

54

05/23/06

Shen, Chris

$50.00

55

06/04/06

Lee, Michael/Betty

$100.00

56

06/05/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

57

06/12/06

Xian, Jingqi

$350.00

58

06/13/06

Chen, Wei/Liu, Chingyao

$1,650.00

59

06/14/06

Shen, Judy Chiu

$100.00

60

06/20/06

Hsu, Jaw Ji/Mei Hua

$200.00

61

06/23/06

Anonym

$500.00

62

07/04/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

63

07/11/06

Miaw, Nina Mei-Chu Fan

$500.00

64

07/29/06

Yang, Alice

RMB 3,000.00

65

07/31/06

Adobe Systems Inc.

$2,000.00

66

08/04/06

Sung, Fu (Tammy)

$5,000.00

67

08/06/06

Wang, Jan

$500.00

68

08/06/06

Huang, Emmie/Chienfu

$100.00

69

08/06/06

Fung, Joyce

$100.00

70

08/06/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

71

08/06/06

Chao, Bao Ling

$50.00

72

08/06/06

Hu, Yung Ming

$100.00

73

08/06/06

Lo, Lia Yuan Kang

$10.00

74

08/13/06

Chiao, Joe Wei/Angel Yang

$50.00

75

08/16/06

Wang, Kang S./Tammy C.

$600.00

76

08/16/06

Ng, Sheila

$50.00

77

08/16/06

Wang, Ting Y.

$50.00

78

08/17/06

Anonym

$1,000.00

79

08/18/06

Chang, Weilie

RMB 16,000.00

80

08/18/06

Chang, Weilie

$2,200.00

81

08/25/06

Hsu, Jaw Ji/Mei Hua

$200.00

82

09/05/06

Chiu, Gwo-Dong/Rosa

$100.00

83

09/06/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

84

09/11/06

Chin, Eric

$300.00

85

09/15/06

Chang, Leon/Lien

$600.00

86

09/26/06

Yeh, Paul/Sue

$500.00

87

10/01/06

Yung, Fei-Sen/Yuh-Jen

$8,000.00

88

10/02/06

Hsieh, John/Sunny

$2,000.00

89

10/06/06

Sun, Rober/Linda

$100.00

90

10/08/06

Fan, Chun/Lola

$100.00

91

10/10/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

92

10/15/06

Tseng, Li Hua

$100.00

93

10/17/06

Yen, Chu Chu

$500.00

94

10/18/06

Liu, Valerie

$100.00

95

10/22/06

Tsai, Cheng Hsiung/Catherine Yeh

$200.00

96

10/29/06

Tsiang, Angie

$500.00

97

10/29/06

Chan, Angela

$100.00

98

10/31/06

Liu, David

$500.00

99

11/04/06

Yang, Jih-Fang

$50.00

100

11/04/06

Chang & Lin Inc.

$200.00

101

11/15/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

102

11/24/06

Wong, Rita

$500.00

103

11/29/06

Silvera, Michael

$150.00

104

12/07/06

Chen, Alan/Annie

$5,000.00

105

12/08/06

Hsieh, John/Sunny

$4,000.00

106

12/10/06

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$40.00

107

12/14/06

Ting, Ethian

$50.00

108

12/14/06

Ting, Genesia

$50.00

109

12/15/06

Pappas, Victor

$100.00

110

12/17/06

Lee, Helen

$2,000.00

111

12/17/06

Yu, Agnes

$500.00

112

12/18/06

Wang, Lung Shu

$500.00

113

12/18/06

Teng, Hui Fang

$500.00

114

12/19/06

Chen, Hui-Jen Liu

$500.00

115

12/20/06

Zhang, Richard, Tong

$206.00

116

12/20/06

Yuan, Edward, Becky

$100.00

117

12/21/06

Chou, Todd

$20.00

118

12/21/06

Chou, Winnie

$20.00

119

12/21/06

Yee, Shani

$20.00

120

12/21/06

Lee, Michael/Betty

$500.00

121

12/22/06

Hiraiwa, Glenn

$100.00

122

12/24/06

Lan, Chris/Rose

$100.00

123

12/28/06

Chen, Daniel/Ying

$200.00

124

12/28/06

Lau, Yu-Ching/Chun-Pong

$500.00

125

12/28/06

Rosenbach, Jaime

$116.00

126

12/29/06

Liou, Joung-Ruey/Chin-Ying

$200.00

127

12/29/06

Behrens, Bryan/Amy

$500.00

128

12/30/06

Kwoh and Pong Foundation

$16,000.00