Donor List 2008

Donor List 2008 

NO. Date NAME AMOUNT
1 01/05/2008 Silvera, Michael M. $                       100.00
2 01/07/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       200.00
3 01/07/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
4 01/12/2008 Chan, Angela $                       100.00
5 01/14/2008 Miaw, Nina Mei-Chu Fan $                       500.00
6 01/19/2008 Lee, Michael/Betty $                       500.00
7 01/24/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
8 01/27/2008 Lilu, Beeven $                       200.00
9 01/27/2008 Wong, Rita $                       500.00
10 01/30/2008 Wang, Hsiao Jung $                       200.00
11 02/03/2008 Do, John C./Mary K. $                       500.00
12 02/05/2008 Wang, Hans/Laura $                     1,000.00
13 02/06/2008 Adobe Systems Incorporated $                     3,000.00
14 02/09/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
15 02/10/2008 Koh, Jerry Wei Chou $                       600.00
16 02/10/2008 Wong, Raymond K./Nancy L. $                       300.00
17 02/14/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
18 02/16/2008 Yeh, Paul/Sue $                     1,000.00
19 02/16/2008 Aldila Golf Corp. $                     2,500.00
20 02/28/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
21 03/02/2008 Wu, Henry/Julian $                       500.00
22 03/06/2008 Hsieh, John/Sunny $                     3,000.00
23 03/07/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
24 03/08/2008 Hsu, Jaw Ji/Mei Hua $                       400.00
25 03/15/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
26 03/28/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
27 04/07/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
28 04/11/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
29 04/17/2008 Ho, Lucy J. $                       200.00
30 04/22/2008 Hu, Anton/Anita Z. $                       300.00
31 05/03/2008 Yu, Huei-Long $                       300.00
32 05/04/2008 Wang, Margaret M. $                       150.00
33 05/07/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
34 05/09/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
35 05/09/2008 Chou, Kay NTD               20,000.00
36 05/23/2008 Freet, Skip/Cheryl $                       500.00
37 05/28/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
38 06/10/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
39 06/22/2008 Koh, Jerry Wei Chou $                       300.00
40 06/24/2008 Hsieh, John/Sunny $                   13,000.00
41 06/25/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
42 07/01/2008 Hsiao, Catherine $                       200.00
43 07/03/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                       100.00
44 07/12/2008 In memory of Peggy Dionne $                       100.00
45 07/20/2008 Low, Bock/Vivian/Savina $                       200.00
46 07/25/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
47 08/07/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
48 08/11/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
49 08/23/2008 Chang, Hsin-Tai/Chia-Ling $                     5,000.00
50 08/24/2008 Giarratano, Frances/Paul $                       100.00
51 08/27/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
52 08/30/2008 Wu, Henry/Julian $                       400.00
53 09/08/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
54 09/08/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
55 09/12/2008 Chen, Rita $                       700.00
56 09/17/2008 Kingston Technology Co., Inc. $                       900.00
57 09/21/2008 Chan, Angela $                       100.00
58 09/25/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
59 09/28/2008 Anonym $                       350.00
60 10/09/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
61 10/11/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
62 10/21/2008 Yung, Fei-Sen/Yuh-Jen $                     1,000.00
63 10/23/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
64 11/04/2008 Low, Bock/Vivian/Savina $                       300.00
65 11/07/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
66 11/07/2008 Cheng, Simin Jasmine $                       200.00
67 11/09/2008 Moon, Li Chi $                       200.00
68 11/09/2008 Chao, Cecilia $                       120.00
69 11/10/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
70 12/03/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
71 12/03/2008 Lee, Rehwa Ho $                       200.00
72 12/05/2008 Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang $                         50.00
73 12/08/2008 Ho, Ming Shan/Ling Hsu $                       100.00
74 12/15/2008 Tseng, Li Hua $                       100.00
75 12/15/2008 Chu, Linda Y, $                       100.00
76 12/18/2008 Hsu, Jaw Ji/Mei Hua $                       500.00
77 12/20/2008 Wu, Zhiyong / Chen, Yanyang $                       800.00
78 12/21/2008 Cheong, Elisa $                       200.00
79 12/22/2008 Ting, Ethian $                         50.00
80 12/22/2008 Ting, Genesia $                         50.00
81 12/24/2008 Welch, Steven Hilong $                       100.00
82 12/25/2008 Chen, Alan/Annie $                     5,000.00
83 12/27/2008 Mok, Pui Ching/Sau Foon $                         50.00
84 12/27/2008 Tsiang, Angie/George $                       300.00
85 12/28/2008 Lo, Sue Kao $                       100.00
86 12/28/2008 Yu, Agnes H. W. $                       300.00
87 12/28/2008 Kwoh and Pong Foundation $                   20,000.00
88 12/31/2008 Koh, Jerry Wei Chou $                       500.00
89 12/31/2008 Chen, Daniel/Ying $                       500.00
90 12/31/2008 Wang, Tammy Chiao $                       600.00
91 12/31/2008 Pappas, Victor $                         50.00
92 12/31/2008 Rosenbach, Jaime $                         15.00
93 12/31/2008 Yu, Maria $                       200.00