Donor List 2009

Donor List 2009 

NO.

Date

NAME

AMOUNT

1

01/02/2009

Miaw, Nina Mei-Chu Fan

$500.00

2

01/05/2009

Tan, Yuma

$200.00

3

01/05/2009

Phu, V Quan

$400.00

4

01/08/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

5

01/14/2009

Wang, Hsiao Jung

$200.00

6

01/21/2009

Tran, Andy

$250.00

7

01/25/2009

Lo, Shila/Tia/Cathering

$60.00

8

01/25/2009

Low, Bock/Vivian/Savina

$500.00

9

01/28/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

10

02/01/2009

Yen Ma Ma

$100.00

11

02/06/2009

Silvera, Michael M.

$100.00

12

02/06/2009

Kingston Technology Co., Inc.

$500.00

13

02/09/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

14

02/12/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

15

02/25/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

16

03/01/2009

Tan, Yuma

$200.00

17

03/04/2009

Hsieh, John/Sunny

$3,000.00

18

03/13/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

19

03/13/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

20

03/25/2009

Wang, Laura

$1,000.00

21

03/26/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

22

04/11/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

23

04/15/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

24

04/19/2009

Do, John C./Mary K.

$500.00

25

04/27/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

26

05/06/2009

Ho, Lucy J.

$400.00

27

05/07/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

28

05/14/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

29

05/23/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

30

06/02/2009

Chen, Max Li Fan

$300.00

31

06/02/2009

Chen, Winnie

$100.00

32

06/03/2009

Chou, Todd

$20.00

33

06/03/2009

Chou, Winnie

$20.00

34

06/03/2009

Yee, Shani

$20.00

35

06/03/2009

Hu, Anton/Anita Z.

$300.00

36

06/08/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

37

06/13/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

38

06/14/2009

Koh, Jerry Wei Chou

$500.00

39

06/16/2009

Yeh, Paul/Sue Wei

$500.00

40

07/10/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

41

07/12/2009

Tan, Yuma

$200.00

42

07/12/2009

Low, Bock/Vivian/Savina

$500.00

43

07/15/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

44

07/15/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

45

07/16/2009

Kingston Technology Co., Inc.

$500.00

46

07/26/2009

Wong, Raymond K./Nancy L.

$300.00

47

08/06/2009

Kung Yung Huang/Chun-Ai Chuang

$50.00

48

08/12/2009

Mok, Pui Ching/Sau Foon

$50.00

49

08/14/2009

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

50

08/19/2009

Hsieh, John/Sunny

$3,000.00

51

08/23/2009

Chang, Hsin-Tai/Chia-Ling

$5,000.00

52

08/30/2009

Lau, Yu-Ching/Chun Pong

$500.00

53

10/31/2009

CA, Inc.

$5,000.00

54

12/09/2009

Wang, Hsiao Jung

$200.00

55

12/14/2009

Chu, Linda Y.

$100.00

56

12/16/2009

Koh, Jerry Wei Chou

$500.00

57

12/18/2009

Ting, Ethian

$50.00

58

12/18/2009

Ting, Genesia

$50.00

59

12/22/2009

Chou, Todd

$20.00

60

12/22/2009

Chou, Winnie

$20.00

61

12/22/2009

Yee, Shani

$20.00

62

12/23/2009

Silvera, Michael M.

$100.00

63

12/28/2009

Kwoh and Pong Foundation

$10,000.00