Donor List 2014

Donor List 2014

NO.

Date

NAME

AMOUNT

1

01/01/2014

Lee, Diana

$220.00

2

01/01/2014

Lee, Diana

 $200.00

3

01/01/2014

Chen, Paul/Nancy 

 $300.00

4

01/13/2014

Tien, Joe 

 $1,000.00

5

01/14/2014

CA, Inc. Matching Gifts Program 

$5,000.00

6

01/31/2014

Wang, Hans/Laura

$1,500.00

7

01/31/2014

Chang, Chin Shei

$800.00

8

02/02/2014

Wang, Elysa

$220.00

9

02/14/2014

Chen, Alan/Annie

$4,500.00

10

02/16/2014

Chik, Patrick/Lilian

$220.00

11

02/22/2014

Ott, Sufan

$500.00

12

02/28/2014

Chen, Grace

$120.00

13

05/11/2014

Wang, Margaret

$250.00

14

05/14/2014

Chen, Daniel/Ying Ying

$1,000.00

15

05/20/2014

Tien, Joe

$1,000.00

16

05/27/2014

Dexter Laundry, Inc.

$1,000.00

17

06/18/2014

Hao, Henry/Carol

$2,000.00

18

08/26/2014

Anonym 

$3,500.00

19

08/27/2014

Lee, Diana

$220.00

20

08/27/2014

Huang, Li Tzu Hsueh

$100.00

21

08/29/2014

Chou, Chuan Ling

$100.00

22

08/29/2014

Chou, Todd

$20.00

23

08/29/2014

Chou, Winnie

$20.00

24

08/29/2014

Yee, Shani

$20.00

25

09/04/2014

Chen, Kaylie

$150.00

26

09/04/2014

Chen, Brent

$600.00

27

09/12/2014

Ott, Sufan

$500.00

28

11/19/2014

Tung, Andy/Sheryl

$400.00

29

11/22/2014

Chen, Daniel/Ying Ying

$2,000.00

30

12/05/2014

CA, Inc. Matching Gifts Program

$3,500.00

31

12/10/2014

Chen, Brent

$800.00

32

12/10/2014

Chen, Kaylie

$200.00

33

12/10/2014

Chen, Marvin

$200.00

34

12/18/2014

Wang, Margaret

$300.00

35

12/20/2014

Anonym

$8,000.00