Donor List 2010

Donor List 2010 

NO.

Date

NAME

AMOUNT

1

01/02/2010

Tsai, Steve/Helen

$600.00

2

01/11/2010

Chen, Daniel/Ying

$500.00

3

01/19/2010

Miaw, Nina

$500.00

4

01/20/2010

Kingston Technology Co., Inc.

$500.00

5

02/02/2010

Lee, Rehwa Ho

$200.00

6

02/03/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

7

02/05/2010

Cheng, Simin Jasmine

$200.00

8

02/12/2010

Hsu, Jaw Ji/Mei Hua

$500.00

9

02/13/2010

Wang, Hans/Laura

$600.00

10

02/22/2010

Hsieh, John/Sunny

$3,000.00

11

02/27/2010

Aldila Golf Corp.

$2,500.00

12

03/05/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

13

04/04/2010

Low, Bock/Vivian/Savina

$500.00

14

04/04/2010

Tarn, Shwu Ing

$50.00

15

04/05/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

16

05/05/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

17

05/07/2010

Koh, Jerry Wei Chou

$500.00

18

05/25/2010

Hu, Anton/Anita Z.

$300.00

19

06/04/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

20

06/19/2010

Liang, Isabelle

$10,000.00

21

07/02/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

22

08/05/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

23

08/08/2010

Ho, Lucy J.

$200.00

24

08/14/2010

Anonym

$5,000.00

25

08/21/2010

Chang, Mia

$200.00

26

09/02/2010

Kingston Technology Co., Inc.

$500.00

27

09/03/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

28

09/11/2010

Miaw, Nina

$1,000.00

29

09/14/2010

Yee, Shani

$20.00

30

09/14/2010

Chou, Winnie

$20.00

31

09/14/2010

Chou, Todd

$20.00

32

09/19/2010

Low, Bock/Vivian/Savina

$500.00

33

09/25/2010

Hsieh, John/Sunny

$3,000.00

34

10/04/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

35

10/14/2010

Yeh, Paul/Sue

$500.00

36

10/20/2010

Jeng Academic Center, Inc.

$200.00

37

10/26/2010

Chao, Peter/Cecilia

$240.00

38

10/28/2010

CA, Inc.

$4,900.00

39

10/30/2010

Moon, Frances/Li Chi

$200.00

40

11/05/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu 

$100.00

41

11/06/2010

Chen, Brent/Chang, Amy

$600.00

42

11/24/2010

Chu, Linda Y.

$100.00

43

11/26/2010

Chen, Daniel/Ying

 $1,000.00

44

12/02/2010

Ho, Ming Shan/Ling Hsu

$100.00

45

12/09/2010

Anonym

$30,000.00

46

12/13/2010

Kwoh and Pong Foundation

$30,000.00

47

12/16/2010

Vogel, Mia

$50.00

48

12/17/2010

Chen, Paul C./Nancy H.

$200.00

49

12/17/2010

Lee, Rehwa Ho

$200.00

50

12/18/2010

Chen, Alan/Annie

 $1,000.00

51

12/19/2010

Hogge, Arthur/Suzanne

$50.00

52

12/19/2010

Ting, Ethian

$50.00

53

12/19/2010

Ting, Genesia 

$50.00

54

12/22/2010

Tung, Andy/Sheryl/Janson

$300.00

55

12/22/2010

Tung, Kevin

$300.00

56

12/24/2010

Dexter Apache Holdings, Inc.

$500.00

57

12/27/2010

Koh, Jerry Wei Chou

$500.00